आपदा मित्र आणि सखींना प्रशस्तीपत्रासह ओळखपत्र देऊन प्रांताधिकारी अजित नेराळे यांनी केला सन्मान

खालापूर, भक्ती साठेलकर राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन‎ प्राधिकरण आणि रायगड जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या माध्यमातून रायगड जिल्हाधिकारी…

You cannot copy content of this page