महिला व बाल विकास विभागाच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात अजित दादांची महत्वपूर्ण बैठक

मुंबई, प्रतिनिधी राज्यातील अनेक अंगणवाड्या भाड्यानं घेतलेल्या खोल्यांमध्ये चालवल्या जात आहेत. अंगणवाड्यांना स्वमालकीच्या इमारती असण्याबरोबरच वीज,…

You cannot copy content of this page